Current

I’m currently working on:

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

[Tsumumi] Ore no Otouto no Honjitsu no Onedari

001

Status: Finished cleaning, finished translating, editing ch.4

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

[Tsurugi Ichiro] Kekkon Shite Kudasai!

img0001 (2)

Status: Cleaning, translating ch.1

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

[Haruichi] Kafuka Koufukuron

P-0001

Status: Finished, waiting for upload

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

[Yoshida Yuuko] Koi wa Genjitsushugi de Yumemigachi

001

Status: Finished cleaning, finished translating, editing ch.3

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

[Kotsume Rokku] Hoshigari-chan no Kareshi Ka Keikaku

001

Status: Finished cleaning, translating ch.4

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

 

Advertisements